Lập trình hành vi – Điều kiện Pavlovia

Lập trình hành vi – Điều kiện Pavlovia

Cũng giống như nhiều phát hiện khoa học vĩ đại khác, phản xạ có điều kiện Pavlovian ( còn gọi bằng cái tên aka) cũng được phát hiện một cách tình cờ. Trong những...